Podmínky ochrany osobních údajů

GDPR - Podmínky ochrany osobních údajů

 

Základní ustanovení
Informace o zpracování osobních údajů pro poskytování služeb v oblasti výuky tance a pořádání kulturních a společenských akcí (dále jen „služby”) pod obchodní značkou Taneční, do kterých nemusíte v obleku a Taneční bez obleku, pod správou společnosti MM Dance s.r.o., J Hory 671, Kladno, 272 01, IČO: 04087445.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost MM Dance s.r.o., J Hory 671, Kladno, 272 01, IČO: 04087445.

 

Kontaktní údaje správce:

Adresa: J. Hory 671, Kladno, 272 01

Email: tanecnibezobleku@gmail.com

Telefon: +420 724 717 316 

S poskytnutými údaji mohou přijít do styku a zpracovávat je také:

1. Ing. Iveta Zabystrzan Vancáková IČO 055 46 818 se sídlem Buchovcova 1602/8, 13000 Praha 3 -  spoluvedení obchodní značky “Taneční, do kterých nemusíte v obleku” a “Taneční bez obleku”
2. Lektoři a asistenti, kteří pomáhají s poskytováním služeb (vedení docházky, poskytnutí vstupenek na akce)
3. Účetní kancelář, právní kancelář, poskytovatel webových služeb (nepřímo - na základě přístupu do webového rozhraní)


Správce nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje dalším subjektům za účelem nabízení služeb třetích osob nebo k reklamnímu sdělení třetích osob.

 

Subjekt údajů
Subjektem údajů je fyzická osoba, podnikající i nepodnikající, jejíž osobní údaje byly předány a zpracovávány správcem a tato osoba je klientem správce.
Subjekt údajů je povinen poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný subjekt.
Správce za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává údaje, které subjekt údajů sdělí v souvislosti s objednávkou služeb, uzavřením smlouvy a plněním služeb souvisejících s webovou stránkou www.tanecnibezobleku.cz a eshop-tanecnibezobleku-praha.cz
Správce zpracovává jenom údaje, které subjekt údajů sdělí na základě nákupu na eshopu, vyplnění formuláře, telefonické přihlášky, emailové přihlášky, telefonického rozhovoru v souvislosti s objednáním služeb, osobního rozhovoru, emailové komunikace s klientem nebo na základě přání ohledně zasílání newslettera a tanečních novinek nebo na první lekci kurzu na doplnění kontaktních údajů.


Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy subjektu údajů pořízené v prostorách konání kurzů a akcí, které správce používá jako propagační materiály na webových stránkách www.tanecnibezobleku.cz, eshop-tanecnibezobleku-praha.cz a sociálních sítích - Instagram (tanecni_bez _obleku) a Facebook (Taneční, do kterých nemusíte v obleku). V případě sdílení fotek a videí na webových stránkách a sociálních sítích správce neoznačuje subjekty na fotografiích a videích.


Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu poskytování služeb a plnění vzájemné smlouvy správcem, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy.


Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 popř. 10 let (zejména v souladu s příslušným ustanovením zákona o účetnictví, popř. zákona o dani z přidané hodnoty) počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti. Osobní údaje nezbytné pro uplatnění našich oprávněných zájmů budeme uchovávat maximálně po dobu 3 let od konce vzájemného smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely, jako jsou newsletter a taneční novinky budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od jejich získání. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum.


Osobní údaje, které zpracováváme
Pro poskytnutí služeb správcem jsou nezbytné tyto osobní
údaje:
Jméno a příjmení
Adresa - ulice, číslo domu, město, PSČ
Email
Telefon

Tyto údaje správce používá v souvislosti s objednávkou služeb, uzavřením smlouvy a plněním služeb, pro účetní potřeby vytvoření faktury), pro zaslání informací o poskytované službě (zaslání faktury, potvrzení přihlášky, úvodní informace k službě, nebo akci, informace o změně, připomenutí), pro oznámení o zásadní změně (například změna místa, datumu, konání akce a podobně), zasílání newsletterů, tanečních novinek, fotografií a materiálů z tanečních lekcí
V případě přihlašování na párové kurzy a vyplňování přihlášky za celý pár Vás prosíme, aby byly poskytované údaje zadány v součinnosti všech subjektů, s jejich
vědomím a souhlasem.


V případě, že subjekt využívá firemních benefitů pro zaměstnance, jsou nezbytné také
pro smluvní plnění tyto údaje:
Právnická osoba - Název společnosti
Sídlo
IČO a DIČ
Fyzická osoba: Jméno a příjmení
Adresa - ulice, číslo domu, město, PSČ
IČO a DIČ


Tyto údaje jsou dále použity pro uzavření smlouvy a účely vedení účetnictví. Pokud klient tyto údaje neposkytne, není možné uzavřít smlouvu se správcem a poskytnout tak služby z ní vyplývající.
Subjekt je povinen poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný subjekt. Správce za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.


Práva subjektu údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají klienti jako subjekty osobních údajů níže popsána práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).
1. Právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovány, má přístup k těmto údajům, může požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů. Právem na přístup k
osobním údajům subjektu údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
2. Právo na opravu a doplnění neúplných osobních údajů.
3. Právo na výmaz poskytnutých osobních údajů.
4. Právo na omezení zpracování osobních údajů
5. Právo na přenositelnost údajů
6. Právo vznést námitku - pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav.
7. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - se svým podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů - www.uoou.cz. Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním žádosti na adresu.
tanecnibezobleku@gmail.com, písemně na adresu:


MM Dance s.r.o.

J. Hory 671

Kladno 272 01


V jednotlivých výše popsaných případech není možné subjektu údajů vyhovět. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2021.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení